Palliatieve zorg


www.praktijkmarianrenkum.nl


Bij palliatieve zorg werken mijn helingmethoden ondersteunend bij onrust en pijnbestrijding. Hierdoor is er soms minder medicatie nodig en zal meer rust worden ervaren op mentaal en emotioneel gebied. Ook de liefdevolle aandacht en gesprekken helpen; juist doordat ze door een buitenstaander worden gevoerd. Mijn ervaring is dat mijn ondersteunende behandel-methoden het 'loslaten' en daamee het sterven vergemakkelijkt.


Zie tabblad tarieven voor meer informatie voor het geval een huisbezoek noodzakelijk is.