Behandelmethoden


www.praktijkmarianrenkum.nl

 

 

 

 

 


Ik maak o.a. gebruik van onderstaande behandelmethoden:


Healing touch

Dit betekent "helende aanraking" en is in 1993 ontwikkeld door hoofdverpleegkundige Janet Mentgen. Healing Touch is wereldwijd erkend in de complementaire zorg. Het brengt het energiesysteem in evenwicht, dat in en rondom je stroomt,  waardoor je zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied.


Regressie- en reïncarnatie-therapie

Met deze therapie ga je terug in de tijd om bij de oorsprong uit te komen van dat, waar je last van hebt. Deze gebeurtenis kan zich fysiek, emotioneel en/of mentaal vastgezet hebben waardoor klachten zijn ontstaan. Het gaat om het ophalen, herbeleven en overdragen/loslaten van de emotie en gedachten, die bij de betreffende herinnering hoort.


Eén op één systeemopstelling

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de energie om je heen, ook wel 'Het Wetende Veld' genoemd, waardoor je vaak tot essentiële inzichten komt; op allerlei gebied: familie, relaties, werk, emoties, gedrag, pijn, steeds terugkerende patronen, lichaam, enz. Het komt er op neer, dat verborgen dynamieken zichtbaar worden, waardoor op een effectieve manier heling plaats vindt.

 

Lichaamsgerichte traumaverwerking

Hierbij wordt het lichaam in staat gesteld geblokkeerde energie los te laten, waarbij gebruik wordt gemaakt van cel- en lichaamsgeheugen. Eigenlijk is het lichaam de ingang naar de trauma's welke ooit door de ziel zijn opgelopen.

 

Emm-Tech

Door op een reeks van spier-activeringspunten te drukken of deze punten op een andere manier te activeren, wordt het spiergeheugen geactiveerd. Dit stimuleert je hersenen tot het creëren van een nieuw intern evenwicht, waardoor je lichaam weer in balans komt. Het resultaat is soms spectaculair, zelfs bij een eerste behandeling.


Lichtconsult

Hierbij wordt, samen met het Christus Bewustzijn, ook wel De Bron, De Onvoorwaardelijke Liefde, De Eenheid, Het Nulpunt Energieveld, of de Hogere Macht genoemd; gekeken naar de werkelijke oorzaak van klachten. In verbinding met dit Lichtveld gaat het om de vier pijlers welke gaan over je gedrag. Ben jij Genadig, Onvoorwaardelijk liefdevol, Vredig en Geduldig? Door je op die manier te gedragen ben je in staat om zelf die Lichtvonk in je, ook wel De Geest genoemd, te vergroten. 

Vanuit dit Geestelijke Bewustzijn, komen vaak verassende inzichten in wat nodig is voor heling en bewustwording voor jouw ziel en lichaam.


Voeding- en leefstijladvies

Voor een optimaal functioneren is soms een verandering van eetgewoonten, leefstijl en gedrag wenselijk. Tijdens mijn behandelingen maak ik je daarvan bewust en zal ik je praktische tips geven ter ondersteuning van je proces.